© 2020 Musikkorpset Gjallarhorn

Kalender - "Teknikken"

Korpset øver til daglig på "Teknikken" på Våland, i godt samarbeid med Stavanger Brass Band og Alexander Brass Band. En felles kalender for øvingsvirksomheten finnes her: