top of page
Header_transparent.png

Et løp. To timer. Tretti medlemmer. Med ønske om å bidra til noen som trenger og fortjener det.

"Med korps på laget" er et initiativ fra Musikkorpset Gjallarhorn, hvor korpset ønsker å samle inn penger til et veldedig formål, samtidig som det også genererer noe midler til korpset selv. Kort oppsummert er dette altså et "løp" hvor korpsets medlemmer har to timer på seg til å gå/jogge/løpe så langt som mulig. Alle medlemmenes deltakelse spores og registreres digitalt, slik at man registrerer hvor mange km hvert medlem har tilbakelagt og hva det totale antallet kilometer blir. Både private og bedrifter kan velge å støtte initiativet med en sum pr km, og overskuddet av dette beløpet fordeles da 50/50 mellom korps og det formålet som er satt for året.

For 2020 er det bestemt at Barnekreftforeningen Rogaland skal være mottaker av pengene vi klarer å samle inn.

Korpset har som nevnt 30 medlemmer pr dags dato, og med et tak på 2 timer er det mulig å se for seg en "naturlig" begrensning på totalt antall kilometer korpset kan klare. Hvis alle klarer 10 km hver i gjennomsnitt, blir dette tilsammen 300 km. Klarer vi 12 km hver, blir totalen 360 km. Men vi har motivasjonen på plass, og vil gjøre det vi kan for å kunne støtte barnekreftforeningen med mest mulig!

Det er flere muligheter for å gi støtte, både for private og bedrifter. Du kan også være med og løpe selv. Se mer informasjon under de forskjellige avsnittene nedenfor.

Beløpet man ønsker å gi er helt valgfritt, og vi er utrolig takknemlige for de som vil støtte en god sak, enten det er med 50 øre, 1kr, 10 kroner eller mer per kilometer.

For privatpersoner

Som privatperson har du to valg:
1. Du kan gi en sum pr kilometer, og må betale basert på hvor mange kilometer korpset totalt løper. 
Eksempel: Gir du 1 kr pr kilometer, og korpset løper 500 km totalt, så må du betale 500 kr. SUS får da 250kr til barneavdelingen.

2. Du kan gi en sum pr kilometer på ett bestemt medlem, og betaler basert på på hvor mange kilometer dette medlemmet løper.

Eksempel: Gir du 10 kr, og medlemmet klarer 11 kilometer, betaler du 110kr. SUS får da 65kr til barneavdelingen.

Trykk her for å registrere deg som privat bidragsyter.

For bedrifter

For bedrifter vil det være det totale antallet kilometer korpsets medlemmer løper inn som ligger til grunn. Alle bedrifter som støtter oss vil profileres i våre medier i etterkant av arrangementet, men den faktiske verdien er jo den summen som vi til slutt klarer å samle inn sammen i støtte til barneavdelingen.
 

Eksempel: Gir dere 10 kr pr kilometer, og korpset løper 500 km totalt, så må dere betale 5000 kr. SUS får da 2500kr til barneavdelingen.

Vi har laget et registreringsskjema for bedrifter som ønsker å støtte oss, og vi håper dette lar seg bruke for de fleste, men ved behov kan vi også inngå egne avtaler/kontrakter med den enkelte bedrift.

Trykk her for å registrere din bedrift.
 

Vil du løpe selv?

Dersom du som person ønsker å være med og løpe, så har du alle muligheter til det! Vi kan dessverre ikke medregne eksterne personer som en del av det totale antallet kilometer som støtten kalkuleres ut i fra, men hvis du registrerer deg kan du selv hente private bidragsytere og be dem støtte deg med en sum pr kilometer.

De som ønsker å støtte deg må da benytte alternativ 2 som beskrevet i seksjonen "For privatpersoner" overfor.

Trykk her for å registrere deg som løper selv.
 

bottom of page