top of page

Har du lyst til å være med å holde liv i Gjallarhorn? 

Etter å ha flyttet 13 ganger på 20 år har vi våren 2023 endelig klart å skaffe et øvingslokale hvor vi kan ha en langsiktig tidshorisont, i første omgang på fem år, men med mulighet for forlengelse. For å lykkes måtte vi ut på det private næringsmarkedet og jakte lokaler - på lik linje med vanlige bedrifter. 

Kommunale øvingslokaler er dessverre ikke å oppdrive. Vi har gjennom hele perioden på 20 år hatt jevnlig dialog med ulike avdelinger i Stavanger k
ommune, Rogaland Fylkeskommune og en rekke andre aktører, i håp om å kunne finne et passende lokale som kunne gi korpset en forankring og litt forutsigbarhet. Dialogen har ikke ført fram.

 
Når vi nå tok det drastiske valget om å gå ut på det private næringsmarkedet for å finne et lokale så var det med korpsets eksistens som agenda. Enten lyktes vi med å finne noe, eller så stod korpset i reell fare for å bli lagt ned fra og med høsten 2023. For et korps som har vært i bybildet i 75 år synes vi det ville vært utrolig trist å måtte si stopp.

Derfor nekter vi å gi opp.
Men vi trenger din hjelp.
NM 2023 Gjallarhorn

Korpset mottar applaus i Grieghallen etter fremføring av "A Tale As Yet Untold" under NM 2023.

Å leie et kommersielt næringsareal som er stort nok til et korps med slagverkspark - for en frivillig organisasjon med dugnad som inntektskilde - er i utgangspunktet en skremmende tanke. Vi har likevel valgt å satse, og det kjennes godt å endelig kunne flytte fokus; Vekk fra å jakte lokale, og over på hvordan vi best mulig kan legge til rette for å overleve de neste 75 årene også.
 
Å kunne betjene månedlig leie av lokalet er per nå det viktigste fokuset.

Øvingsfellesskap

Vi jobber for å finne andre frivillige kulturaktører i samme situasjon som oss selv. Korpset øver primært én dag i uken og av og til helg, og vi har derfor mulighet for å la 2-3 andre aktører benytte lokalet andre dager på fast basis mot et vederlag. I tillegg er det aktuelt å leie ut lokalet til andre korps i forbindelse med nasjonale konkurranser, seminarer osv.
Sponsorer
Det jobbes mot næringsliv og andre aktuelle aktører for å finne sponsorer som kan tenke seg å bidra med sponsormidler.
Økt egeninnsats
Som organisasjon er vi forberedt på at vi blir nødt til å øke dugnadsnivået, for å få inn mer inntekter. Det finnes likevel et tak for hvor mye dugnad vi klarer å ta på oss, så mulighetene her er ikke uendelige. Sannsynligvis får korpsets medlemmer også en økt kontingent, men den må samtidig holdes på et nivå der det fremdeles er mulig for alle - både studenter, skoleelever og voksne - å være med i korpset. 
Øvingslokale #1 fra Ronin 4D opptak.png

Slik ser lokalet vårt ut! 

Månedlig støtte fra privatpersoner
Korpset søker også private støttespillere - støttemedlemmer - som kan tenke seg å bidra med et månedlig beløp i en slags abonnementsordning, for å holde liv i korpset. 
 
All støtte går uavkortet til øvingslokalet, for uten et lokale å være i har vi heller ikke noe korps.

Man kan velge ønsket beløp, og på hvilken måte man ønsker å motta månedlig faktura.
Både eFaktura og faktura per e-post er mulig. eFaktura kon godkjennes i Vipps dersom du har aktivert dette i Vipps-app'en under Profil - eFaktura. 

Det er ingen bindingstid, støtten kan når som helst stoppes ved å ta kontakt med korpset på post@gjallarhorn.no
Kan du tenke deg å støtte oss?

Bli støttemedlem ved å klikke på knappen under og fylle ut skjema!
bottom of page