top of page

Navn og logo

Navnet Gjallarhorn er hentet fra den norrøne mytologien, og er navnet på hornet til guden Heimdall.
 
Heimdall var vokter over Bifrost, broen som knyttet menneskenes verden Midgard sammen med gudenes boplass blant menneskene, Åsgard. Gjallarhornet kunne høres i både menneske - og gude-verdenen, og skulle vekke gudene dersom noen fra underverdenen - jotnene - prøvde å komme seg over broen.
Gjallarhornet skal også markere starten på Ragnarok, den store og siste kampen mellom guder og jotner som til slutt fører til verdens undergang.
Korpsets logo ble fornyet i 2009, og er tegnet av Kristen Arnøy - et av korpsets egne medlemmer.
bottom of page